Please rotate your device!

אנו משווים רק בין אתרים בטוחים ומאובטחים, המחירים עשויים להיות גבוהים או נמוכים מהמחירים בשוק הרשמי.

אנגליה כרטיסים לאנגליה

מיקום: בית וחוץ
בית
חוץ
בית וחוץ

תאריך ושעה: בכל עת
השבוע הזה
החודש הזה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
בכל עת
מרץ 27
שישי 20:00
משחקי ידידות
אנגליה
אנגליה
נגד
איטליה
איטליה
מרץ 31
שלישי 19:00
משחקי ידידות
אנגליה
אנגליה
נגד
דנמרק
דנמרק
יוני 2
שלישי 18:45
משחקי ידידות
אוסטריה
אוסטריה
נגד
אנגליה
אנגליה
יוני 7
ראשון 00:00
(לא סופי)
משחקי ידידות
אנגליה
אנגליה
נגד
רומניה
רומניה
יוני 14
ראשון 13:00
יורו 2020
אנגליה
אנגליה
נגד
קרואטיה
קרואטיה
יוני 19
שישי 21:00
יורו 2020
אנגליה
אנגליה
נגד
PLAY-OFF WINNER C
יוני 23
שלישי 19:00
יורו 2020
צ'כיה
צ'כיה
נגד
אנגליה
אנגליה