Please rotate your device!

אנו משווים רק בין אתרים בטוחים ומאובטחים, המחירים עשויים להיות גבוהים או נמוכים מהמחירים בשוק הרשמי.

Ticket Compare כדורגל ליגת העל הסרבית

כרטיסים לליגת העל הסרבית

תאריך ושעה: בכל עת
השבוע הזה
החודש הזה
דצמבר
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
בכל עת
נוב' 23
(לא סופי)
ליגת העל הסרבית
פרטיזן בלגרד
נגד
JAVOR IVANJICA
נוב' 23
(לא סופי)
ליגת העל הסרבית
וויבודינה נובי סאד
וויבודינה נובי סאד
נגד
נפרדק קרושבץ
נפרדק קרושבץ
נוב' 23
(לא סופי)
ליגת העל הסרבית
צ'וקאריצ'קי
צ'וקאריצ'קי
נגד
ראד בלגרד
ראד בלגרד
נוב' 23
(לא סופי)
ליגת העל הסרבית
מלאדוסט לוצ'אני
נגד
BAČKA TOPOLA
נוב' 23
שבת 15:00
ליגת העל הסרבית
ווזדובאץ'
נגד
פרוליטר נובי סאד
נוב' 23
(לא סופי)
ליגת העל הסרבית
ראדניצ'קי ניש
נגד
הכוכב האדום בלגרד
הכוכב האדום בלגרד
נוב' 23
(לא סופי)
ליגת העל הסרבית
ראדניצ'קי ניש
נגד
הכוכב האדום בלגרד
נוב' 24
ראשון 12:00
ליגת העל הסרבית
INĐIJA
נגד
מקבה סבאק
מקבה סבאק
נוב' 24
ראשון 15:00
ליגת העל הסרבית
ספרטק סובוטיצה
ספרטק סובוטיצה
נגד
רדניק סורדוליצה
רדניק סורדוליצה
נוב' 30
(לא סופי)
ליגת העל הסרבית
נפרדק קרושבץ
נגד
INĐIJA
נוב' 30
(לא סופי)
ליגת העל הסרבית
מקבה סבאק
נגד
פרטיזן בלגרד
נוב' 30
(לא סופי)
ליגת העל הסרבית
BAČKA TOPOLA
נגד
ספרטק סובוטיצה
נוב' 30
(לא סופי)
ליגת העל הסרבית
JAVOR IVANJICA
נגד
ראדניצ'קי ניש
נוב' 30
(לא סופי)
ליגת העל הסרבית
ראד בלגרד
נגד
וויבודינה נובי סאד
נוב' 30
(לא סופי)
ליגת העל הסרבית
הכוכב האדום בלגרד
הכוכב האדום בלגרד
נגד
ווזדובאץ'
ווזדובאץ'