Please rotate your device!

אנו משווים רק בין אתרים בטוחים ומאובטחים, המחירים עשויים להיות גבוהים או נמוכים מהמחירים בשוק הרשמי.

Ticket Compare כדורגל גביע המקסיקני

כרטיסים לגביע המקסיקני

תאריך ושעה: בכל עת
השבוע הזה
החודש הזה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
בכל עת
ינו' 21
(לא סופי)
גביע המקסיקני
קלוב סנטוס לאגונה
קלוב סנטוס לאגונה
נגד
פומאס
פומאס
ינו' 21
(לא סופי)
גביע המקסיקני
סלאיה
סלאיה
נגד
מונטריי
מונטריי
ינו' 21
(לא סופי)
גביע המקסיקני
קלאב אטלס
קלאב אטלס
נגד
טולוקה
טולוקה
ינו' 21
(לא סופי)
גביע המקסיקני
טפאלוצ'ה
טפאלוצ'ה
נגד
מונארכס
מונארכס
ינו' 21
(לא סופי)
גביע המקסיקני
קרטרו
נגד
חווארז
ינו' 21
(לא סופי)
גביע המקסיקני
צ'יבאס גוואדלחרה
צ'יבאס גוואדלחרה
נגד
דורדוס דה סינלואה
דורדוס דה סינלואה
ינו' 21
(לא סופי)
גביע המקסיקני
סן לואיס
סן לואיס
נגד
טיחואנה
טיחואנה
ינו' 21
(לא סופי)
גביע המקסיקני
ונאדוס
ונאדוס
נגד
פאצ'וקה
פאצ'וקה
ינו' 28
(לא סופי)
גביע המקסיקני
פומאס
פומאס
נגד
קלוב סנטוס לאגונה
קלוב סנטוס לאגונה
ינו' 28
(לא סופי)
גביע המקסיקני
מונטריי
מונטריי
נגד
סלאיה
סלאיה
ינו' 28
(לא סופי)
גביע המקסיקני
טולוקה
טולוקה
נגד
קלאב אטלס
קלאב אטלס
ינו' 28
(לא סופי)
גביע המקסיקני
מונארכס
מונארכס
נגד
טפאלוצ'ה
טפאלוצ'ה
ינו' 28
(לא סופי)
גביע המקסיקני
חווארז
נגד
קרטרו
קרטרו
ינו' 28
(לא סופי)
גביע המקסיקני
דורדוס דה סינלואה
דורדוס דה סינלואה
נגד
צ'יבאס גוואדלחרה
צ'יבאס גוואדלחרה
ינו' 28
(לא סופי)
גביע המקסיקני
טיחואנה
טיחואנה
נגד
סן לואיס
סן לואיס