Please rotate your device!

אנו משווים רק בין אתרים בטוחים ומאובטחים, המחירים עשויים להיות גבוהים או נמוכים מהמחירים בשוק הרשמי.

Ticket Compare כדורגל ליגה הבלגית

כרטיסים לליגה הבלגית

תאריך ושעה: בכל עת
השבוע הזה
החודש הזה
דצמבר
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
בכל עת
נוב' 22
שישי 19:30
ליגה הבלגית
קלאב ברוז'
קלאב ברוז'
נגד
אוסטנדה
אוסטנדה
נוב' 23
שבת 17:00
ליגה הבלגית
אופן
אופן
נגד
סטנדרד לייז'
סטנדרד לייז'
נוב' 23
שבת 19:00
ליגה הבלגית
מאכלן
מאכלן
נגד
זולטה ורכם
זולטה ורכם
נוב' 23
שבת 19:00
ליגה הבלגית
ואסלנד-בוורן
ואסלנד-בוורן
נגד
סרקל ברוז'
סרקל ברוז'
נוב' 23
שבת 19:30
ליגה הבלגית
מוסקרון-פרוולץ
מוסקרון-פרוולץ
נגד
גנק
גנק
נוב' 24
ראשון 17:00
ליגה הבלגית
אנדרלכט
אנדרלכט
נגד
קורטרייק
קורטרייק
נוב' 24
ראשון 19:00
ליגה הבלגית
סינט-טרוידן
סינט-טרוידן
נגד
שרלרואה
שרלרואה
נוב' 24
ראשון 13:30
ליגה הבלגית
גנט
גנט
נגד
אנטוורפן
אנטוורפן
נוב' 29
שישי 19:30
ליגה הבלגית
אנטוורפן
אנטוורפן
נגד
מאכלן
מאכלן
נוב' 30
שבת 19:00
ליגה הבלגית
זולטה ורכם
זולטה ורכם
נגד
אופן
אופן
נוב' 30
שבת 19:00
ליגה הבלגית
שרלרואה
שרלרואה
נגד
ואסלנד-בוורן
ואסלנד-בוורן
נוב' 30
שבת 19:30
ליגה הבלגית
גנק
גנק
נגד
סינט-טרוידן
סינט-טרוידן
נוב' 30
שבת 17:00
ליגה הבלגית
קלאב ברוז'
קלאב ברוז'
נגד
מוסקרון-פרוולץ
מוסקרון-פרוולץ
דצ' 1
ראשון 13:30
ליגה הבלגית
אוסטנדה
אוסטנדה
נגד
אנדרלכט
אנדרלכט
דצ' 1
ראשון 17:00
ליגה הבלגית
סטנדרד לייז'
סטנדרד לייז'
נגד
סרקל ברוז'
סרקל ברוז'