Please rotate your device!

אנו משווים רק בין אתרים בטוחים ומאובטחים, המחירים עשויים להיות גבוהים או נמוכים מהמחירים בשוק הרשמי.

Ticket Compare כדורגל ליגת העל השווייצרית

כרטיסים לליגת העל השווייצרית

תאריך ושעה: בכל עת
השבוע הזה
החודש הזה
דצמבר
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
בכל עת
נוב' 23
שבת 18:00
ליגת העל השווייצרית
SERVETTE
נגד
פ.צ. בזל
פ.צ. בזל
נוב' 23
שבת 18:00
ליגת העל השווייצרית
פ.צ. ציריך
פ.צ. ציריך
נגד
לוצרן
לוצרן
נוב' 24
ראשון 15:00
ליגת העל השווייצרית
פ.צ. סיון
פ.צ. סיון
נגד
יאנג בויז ברן
יאנג בויז ברן
נוב' 24
ראשון 15:00
ליגת העל השווייצרית
סנט גאלן
נגד
נשאטל גזמאקס
נוב' 24
ראשון 15:00
ליגת העל השווייצרית
תון
תון
נגד
לוגאנו
לוגאנו
נוב' 30
שבת 18:00
ליגת העל השווייצרית
נשאטל גזמאקס
נגד
פ.צ. ציריך
פ.צ. ציריך
נוב' 30
שבת 18:00
ליגת העל השווייצרית
פ.צ. סיון
פ.צ. סיון
נגד
תון
תון
דצ' 1
ראשון 15:00
ליגת העל השווייצרית
פ.צ. בזל
פ.צ. בזל
נגד
יאנג בויז ברן
יאנג בויז ברן
דצ' 1
ראשון 15:00
ליגת העל השווייצרית
לוגאנו
נגד
SERVETTE
דצ' 1
ראשון 15:00
ליגת העל השווייצרית
לוצרן
לוצרן
נגד
סנט גאלן
סנט גאלן
דצ' 7
שבת 18:00
ליגת העל השווייצרית
נשאטל גזמאקס
נגד
לוגאנו
לוגאנו
דצ' 7
שבת 18:00
ליגת העל השווייצרית
יאנג בויז ברן
יאנג בויז ברן
נגד
לוצרן
לוצרן
דצ' 8
ראשון 15:00
ליגת העל השווייצרית
פ.צ. בזל
פ.צ. בזל
נגד
פ.צ. סיון
פ.צ. סיון
דצ' 8
ראשון 15:00
ליגת העל השווייצרית
תון
תון
נגד
סנט גאלן
סנט גאלן
דצ' 8
ראשון 15:00
ליגת העל השווייצרית
פ.צ. ציריך
נגד
SERVETTE